Umělá inteligence(AI)

Co je to umělá inteligence?

Umělá inteligence (AI) je obor informatiky, který se zabývá tvorbou algoritmů a systémů, které umožňují počítačům učit se a rozhodovat jako lidé.

Tyto systémy se snaží napodobit lidskou inteligenci v různých oblastech, jako je například rozpoznávání řeči, zpracování obrazu, plánování a rozhodování.

Jak funguje umělá inteligence?

Umělá inteligence se skládá z několika technik a metod, které umožňují počítačům učit se a rozhodovat jako lidé.

Mezi nejčastěji používané techniky patří:

1. Strojové učení: strojové učení je metoda, která umožňuje počítači učit se z dat bez explicitního programování. Počítačový systém se učí rozpoznávat vzory v datech a poté je používá k rozhodování a predikci.

2. Neuronové sítě: neuronové sítě jsou založeny na modelování fungování lidského mozku. Jsou tvořeny sítí propojených neuronů, které umožňují počítači učit se a rozhodovat na základě vstupních dat.

3. Prohldávání prostoru stavů: tato technika se používá při řešení problémů, které mají velké množství možných řešení. Počítač prochází různé stavy problému a hledá nejlepší řešení na základě zadaných kritérií.

Více informací najdete na: www.ibm.com

Zpět nahoru